Amerikas latviešu baptistu apvienība
Union of Latvian Baptists in America

māc. Dr. Uldis Ukstiņš, priekšsēdis

Sīkaku informāciju par Apvienības darbu variet dabūt no:
māc. Dr. U. Ukstiņa
macuks@comcast.net
vai nosūtot e-pastu uz info@latvianbaptistsinamerica.org
Bukskauntijas draudze svinēja Gatim Ķerim dzimšanas dienu 2017. g. 23. jūljā
Fotografijas: K. Augstroze
Brazilija latviešu baptistu apvienības kongress 2017. g. jūlijā
Fotografijas -K. Augstroze
Čikāgas draudzes gada svētki 2016. g. oktobrī
Fotografijas - P. Aļļe
Dziesmu Diena Kalamazū
Kalamazū ev. Lut Draudzes Dievnamā
118  S. Kendall Ave., Kalamazoo, MI
notika 29. un 30. aprīlī
Photo: N. Murphy
Photo: N. Murphy
Photo: N. Murphy
Foto: C. Augstroze