Grāmatu Galds
Bībele - Latviešu valodā.
1988. g. izdevums
cietiem vākiem, 1245 lpp.
Izdevusi Bībeles Sabiedrība

16 cm x 15 cm  (apmēram)
Dziesmu Grāmata I - Latviešu valodā.
1954. g. izdevums
cietiem vākiem
500 dziesmas, daudzas ar notīm
Izdevusi Latviešu Baptistu Apvienība

13,5 cm x 21,5 cm  (apmēram)
Dziesmu Grāmata II - Latviešu valodā.
1972. g. izdevums
cietiem vākiem
333 dziesmas, visas ar notīm
Izdevusi Amerikas Latviešu Baptistu Apvienība

17cm x 23 cm  (apmēram)
Smel Vēlreiz - Latviešu valodā.
1989. g. izdevums
cietiem vākiem
Garīgi dzeju antoloģija, 470 lpp.
Sakārtojis V. Dzelmītis
Izdevusi Amerikas Latviešu Baptistu Apvienība

14,5 cm x 22 cm  (apmēram)
Slavēsim- Latviešu valodā.
1989. g. izdevums
cietiem vākiem
Garīgu Dziesmu Krājums koŗiem
89 dziesmas, visas ar notīm, 211 lpp.
Izdevusi Amerikas Latviešu Baptistu Draudžu Koŗu Apvienība


195 cm x 27 cm  (apmēram)
Dvēseles Rota- Latviešu valodā.
1985. g. izdevums
cietiem vākiem
Artura Cīruļa dzeju antoloģija, 183 lpp.
Izdevusi Klīvlandes Latviešu Baptistu  Draudze

14,5 cm x 22,5 cm  (apmēram)
Dzīvības Ceļš -  Latviešu valodā.
1960. g. izdevums
cietiem vākiem, 382 lpp.
Veltījums latviešu baptistu 100 gadu jubilejai
Izdevusi Amerikas Latviešu Baptistu Apvienība

16cm x 23,5 cm  (apmēram)
Tam Kungam Kalpojot-  Latviešu valodā.
1983. g. izdevums
cietiem vākiem, 381 lpp.
māc. Augusta Mētera dzejas un paša rakstītais
dzīves stāsts.
Izdevusi Amerikas Latviešu Baptistu Apvienība

15,5 cm x 23,5 cm  (apmēram)
Varam piedāvāt dažādas grāmatas.  Lūdzu
pieprasīt informāciju, sūtot e-pastu uz:

info@latvianbaptistsinamerica.org
Bostonas Dziesmu Diena
Ieskaņojums no 2012. g.

Divi CD's