stāv sargs uz augsta torņaIevada svētbrīdis 2022. gada ALBA kongresam Habakuka 2:1-3

Viena no manām mīļākām dziesmām ir tā kura atrodas Amerikas latviešu baptistu apvienības (ALBA) izdotā pirmā dziesmu grāmatā ar Viktora Baštika vārdiem un Arvīda Purva melodiju: “Stāv sargs uz augsta torņa…” kas atspoguļo vārdus kurus atrodam pravieša Habakuka grāmatas 2:1-3. Šo dziesmu dziedāja Dr. Valdis Ūsis, Klīvlandes latviešu baptistu draudzes dievkalpojumā, kad mēs abi ar Benitu, vel nepilnu gadu kopš bijām precējušies, 1968. gada rudenī, devāmies uz Andover Newton teoloģisko semināru Bostonā. Dr. V. Ūsis to atkal dziedāja trīs gadus vēlāk, 1971. gada maijā, kad tiku Bostonas latviešu baptistu draudzē ordinēts par mācītāju no Apvienības priekšsēža, nelaiķa, māc. Fridricha Čukura un citiem mūsu Apvienības mācītājiem, uzliekot mān rokas un aizlūdzot par mani. Pēc ordinācijas, kad bijām jau ģimenē trīs, klāt bija nākusi mūsu vecākā meita, Anita Līvija, devāmies atpakaļ uz Klīvlandi, lai uz draudzes aicinājumu būtu tās mācītājs.


Šī dziesma izteica manas domas par to uz kā es tieku aicināts, kad man atskanēja Dieva balss stāties mācītāju ierindās, un kad uzsāku savu kalpošanu Kristus vīna kalnā. Dziesmas beidzamais pants ir: Ak mosties mana tauta, Tev arī skan šī balss, Jo snaužot daudziem pienāk Drūms, briesmīgs dzīves gals. Kad aicina vēl tevi, nāc, steidzies, atsaucies! Sauc skaļi sargu balsis, vēl, Tevi sauc pats Dievs. Pravietis Habakuka, nostājies sarga torni sauc Jūdu tautu uz atgriešanos tad kad varenās Bābeles impērijas lielie kara spēki atradās pie Jūdu robežām. Dažus gadsimtus iepriekš Jūdu tautas ziemeļu brāļi, desmit ziemeļu ciltis, bija gājušas bojā kad Asīrija iekaroja Izraēlu.


Tāpat kā sludināja pravietis Amos uz Izraēlu, aicinot tautu uz atgriešanos no grēcīgās un netaisnās dzīves, tā līdzīgi uz Jūdu tagad sludina pravietis Habakuks liecinot par savu sarunu ar Dievu: Kādēļ Tu man liec redzēt pārestību, kas kādām tiek nodarīta un kādēļ Tu man liec noskatīties mokas? Laupīšana un noziegumi notiek manu acu priekšā, rodas asas domstarpības un uzliesmo naids! (Habakuka 1:3). Habakuks ir nostājies sargu tornī lai redzētu kas nākotnē notiks! Pie vēstures apvāršņa ir tumši un draudoši mākoni. Negaiss un posts liekas drošs! Bet pravietis dzird Dieva solījumu: Taisnais dzīvos no ticības! (Habakuka 2:4b) Vienalga kas notiek, Dievs valda pār cilvēces vēsturi, par šodienu un rītdienu. Tās ir Viņa rokās! Tos ļaudis kuri ticībā pie Viņa ir pieķērušies – kuri ticībā uz Viņu paļaujas, tos tas Kungs pasargās.


Lūkojoties uz pasauli un uz notikumiem beidzamās dienās mūsu pašu valstī, arī liekas ka tumši un draudoši mākoņi ir savilkušies pie apvāršņa. Liekas kā postošais negaiss nav tālu! Sērīgi ir ka kristietis pret kristieti paceļ naidīgi savas balsis un nosauc savu brāli un māsu par bezdievi. Pravietis Habakuka grāmatas beigās droši un nešaubīgi apliecina savu ticību: Ja vīģes koks arī neziedēs un vīna kokam nebūs ogu un ja nepiepildīsies cerības kādas bija liktas uz eļļas kokiem un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem un kūtīs nebūtu vairs neviena liellopa. TAD es tomēr gribu gavilēt savam Kungam un likt izpausties savam priekam par savu Glābēju, savu Dievu! (Habakuka 3:17)


Kaut sausumā izsīkst upes un ezeri. Kaut uguns aprij kokus un mežus, nodedzina namus. Kaut šausmīgs karstums prasa simtiem dzīvību. Kaut līdz šim neredzēti plūdi aizskalo namus un ģimenes. Kaut pandēmijā plosās. Kaut naidu balsi skaļi kliedz. Tad es tomēr gribu gavilēt savam Kungam un likt izpausties savam priekam par savu Glābēju, savu Dievu! (Habakuka 3:17b) Tāda ir mūsu ticība! Dievs valda šodien un Viņš valdīs mūžīgi!


Māc. Dr. Uldis Ukstiņš ALBA priekšsēdis
Foto: Rodrigo Curi on Unsplash